Fabriken Norden

En tidig bild på transportmedel för Nordens fabriker, bilden är fotograferad år 1907. Fabriken Norden låg där som Ica-butiken City ligger i dag och den uppfördes år 1895 för Appreterings AB Norden. Med ett ursprung i en engrosrörelse med ylle- och bomullsvaror hade Victor Svensson samma år grundat företaget. Verksamheten omfattade färgning, tryckning och appretering av vävnader År 1920 sammanslogs AB Norden med det tidigare engrosföretaget Svensson & Hagberg grundat år 1877 som sedan år 1895 hade sin verksamhet i en intilliggande tegelbyggnad som ligger kvar intill Citys byggnad. Verksamheten bedrevs efter år 1920 under det gemensamma namnet AB Svensson & Hagberg med redan år 1925 skildes emellertid åter fabriks- och engrosrörelserna och färgeriet drevs vidare under namnet AB Nordens Textilfabrik. År 1927 övertogs aktiemajoriteten av Nääs fabriks AB, dock utan att Boråsfabriken ändrade namn.

Här är en interiörbild från AB Norden, där man packade varorna för transport till kunden. Under slutet av 1930-talet samt under 1940-talet upplevde färgeriet sin storhetstid vilket även avspeglade sig i utvidgningar av fabriksanläggningen år 1939 och 1944. Som mest hade företaget på 1940-talet 135 anställda. År 1958 lades verksamheten vid Nordens Textilfabrik ner när koncernen som företaget ingick byggde en ny appreturfabrik i Alingsås.

Här är en bild på fabriksbyggnaden och det är den man ser ifrån Skaraborgsvägen. Byggnaden uppförde år 1895 efter ritningar av Lars Kellman. Den ursprungliga byggnaden hade endast 2 våningar och avslutades med ett sadeltak. Byggnaden hade dock förhöjda gavelavslut som gav den ett ”kubiskt” uttryck.
Hela denna fabriksanläggning renoverades under 1993 och har återfått mycket av sitt ursprungliga utseende och det gillar jag när man tar vara på de gamla fabriksbyggnaderna och använder det till något annat. Man behöver inte riva och bygga nytt utan det är bättre att man återställer som byggnaderna en gång så ut utvändigt och gör om invändigt så det passar dess behov.

PDF-fil