Från Krokshallsberget åt öster

En gammal bild från Krokshallsberget mot öster, bilden är fotograferad år 1887. När man sitter och tittar på bilden så är det bara små träbyggnader och det som sticker ut i stadsbilden är Carolikyrkan och lite till höger så syns Caroliskolan uppe vid Kungsgatan. Caroliskolan stod färdigt år 1880 men fick inte sitt namn förrän år 1907. Den innehöll 8 större och 4 mindre salar och slöjdrum fanns nere i källaren. Det fanns även en bostad för vaktmästaren vid västra gaveln och även lägenheter till lärarinnorna på vinden. Caroliskolan var ett av de första stenhusen i Borås och även de fösta med flera våningar. De flesta Boråsare vet väl när man byggde Carolikyrkan men de som inte vet så kommer det en liten repris. Carolikyrkan är Borås äldst bevarade byggnad, redan på 1200-talet fanns här en stenkyrka på platsen, möjligen föregången av en träkyrka. De tillhörde Torpa församling vars kyrkby år 1622 blev Borås stad. En ny kyrka färdigställdes år 1669 som bättre motsvarade stadens snabba tillväxt och i dess murverk ingår rester av en medeltidskyrka. Tornet restes år 1681 men samma år förstördes kyrkan i den första stadsbranden men redan år 1690 var kyrkan återuppbyggd men år 1727 drabbades den av den andra stadsbranden och härjades även av den tredje år 1822.

Foto Glenn Murberg
Här är en bild som jag fotograferade i december år 2017 och då ser man vilka stora förändringar det har blivit på 137 år. Det är inte många gamla byggnader kvar och det är bara Carolikyrkan som står kvar på sin plats om man jämför med den gamla bilden. Caroliskolan syns inte alls på bilden och skulle man ta en ny bild om cirka 10 år kanske så ser man nog inte ens Carolikyrkan eftersom man vill riva Borås Wäfveris stora lagerlokal och bygga nya bostadshus och då blir det säkert höghus som byggs där.

PDF-fil