Stora Brogatan österut

Stora Brogatan mot öster och det är en riktigt gammal bild från år 1875. På denna tid fanns det så gott som bara trähus och de flesta var byggda i en våning med vindsvåning. Detta på grund av den sista stadsbranden år 1827 då man inte fick bygga högre hus. Ett undantag var Rike-Nellsens byggnad vid Stora Torget som var byggt i sten och i två våningar. I dag ligger dagens Rådhus på den plats som Rike-Nellsons hus låg. Tittar man på bilden så ser man att alla dessa trähus är borta i dag och ersatta men nya byggnader och att gatan blev en gågata på 1960-talet, jag tror att det var i slutet av 1960-talet. Jag tycker det är en väldigt vacker bild av det gamla Borås med dessa små träbyggnader av Karl-Johanstyp. Tänk om man kunde ha sparat dessa trähus i alla fall runt Stora Torget och det hade varit en vacker syn att se dessa runt torget.
Man kan verkligen säga att det har varit en stor rivningshysteri i Borås och det verkar som att det fortfarande pågår. Det var på tal om att riva en träbyggnad på Stora Brogatan/Hallbergsgatan och ersätta det med ett större kontorsbyggnad. Men det har varit ganska tyst om den rivningen men man vet aldrig, rätt var det är så kanske det står en grävmaskin där och river ner byggnaden. Det har ju hänt i Borås tidigare men som jag har sagt tidigare så måste vi vara rädda om det lilla gamla som finns var i Borås. Värna om vår kultur för om det fortsätter så här så finns det inga kulturella byggnader kvar i Borås.
Det är tur att det finns bilder på det gamla Borås så man kan drömma sig bort och sitta och fundera på hur det vara att leva och arbeta på denna tid. Just den gamla historian fascinerar mig väldigt mycket och den är väldigt intressant och framförallt vi får inte glömma det som en gång har varit.

PDF-fil