Sockenstugan från Nybron

Nybron mot Yxhammarsgatan med Borås Tidnings byggnad till vänster och sockenstugan mitt i bild och bilden är fotograferad år 1919. En underbar bild om man jämför med hur det ser ut idag, tyvärr så har jag ingen nutidsbild att visa men jag säger som jag brukar att det var vackrare förr. Titta bara på den vackra stenmuren och den passar in med BT:s hus och sockenstugan. Jag har tidigare skrivit om sockenstugan men kan köra en liten repris av den. Sockenstugan byggdes på 1850-talet och den revs på 1950-talet och fick lämna plats för en parkeringsplats. Det fanns även planer på att bygga ett parkeringshus på denna plats som sockenstugan låg på. Intill sockenstugan låg det gamla läroverket som var Borås femte läroverk och det uppfördes år 1825. I början var undervisningen ganska så anspråkslös men år 1858 startades där en femårig elementarskola och byggnaden fungerade som läroverk fram till år 1901.
Borås stad tog över sockenstugan år 1862 ifrån kyrkan. År 1892 blev sockenstugan bostad åt kyrkvaktmästaren i Carolikyrkan, den har även använts för luftskyddsbyrå och lokaler för centralpolis och hittegodsavdelning. Det är synd att man rev den var ett fint inslag när man kom från Nybron och lika så men den vackra bron som leder över Viskan och här har den sina vackra räcken. Snart så är även denna bron borta eftersom det har pratats om en ny bro över Viskan, då försvinner en valvbro från centrum. Med andra ord finns det bara en valvbro kvar i centrum och det är den vid biografen Röda Kvarn. Även den bron vid Röda Kvarn är också förstört med eller mindre, den är breddad och helt andra räcken än vad det var från början och man borde återställa den som en gång var och speciellt nu när det inte går någon biltrafik över den.

PDF-fil