Åsbogatan 30

Åsbogatan 30 i Villastaden, gatan ner till höger är Åsbogatan och till vänster är Andra Villagatan. Vet inte när bilden är fotograferad men någon gång efter 1905. Detta hus kallades för Conradssons hus och det byggdes år 1905 i kvarteret Tärnan 2. Ingången var mot Åsbogatan men det fanns även in ingång på baksidan på gården. Resehandlaren Knut Conradsson född år 1855 i Skellefteå och han gifte sig med Selma Heder född år 1863 i Gärdhem. De bosatte sig på Lidaholm nr 2 där de fick tvillingar år 1891 och det sägs att båda barnen dog. År 1893 flyttade de till Lugnet 19, Sturegatan 31 där de fick två barn och det var vara Anna Maj Cecilia född år 1902 som överlever.

Här är baksidan av Conradssons byggnad vid Åsbogatan 30. År 1905 flyttade familjen in i sitt nybyggda hus på Åsbogatan 30 och Knut är fortfarande handelsresande och just i vilket yrke han är resande i har jag ej fått fram. Knut han avlider i sitt hus år 1927, 72 år gammal. Hans hustru Selma avlider år 1964 och då var jon 101 år. Parets dotter Anna Maj bor kvar i hemmet tills hon avlider år 1973 av en ålder på 71 år och ogift.
Jag satt och studerade kartan och byggnaden finns fortfarande i samma stil fast nu är det puts på väggarna. Sedan finns balkongen fortfarande fast i lite annat utseende. Byggnaden är i alla fall 116 år gammal och det tänker man inte på när man passerar den. I Villastaden finns det många gamla byggnader och fram igenom får jag ta en fotorunda och fotodokumentera dessa byggnader innan dom försvinner, för man vet aldrig när.

PDF-fil