Österlånggatan - Skolgatan

Österlånggatan norrut och bilden är fotograferad någon gång i början av 1900-talet eftersom von Ahnska huset ännu inte är byggt. Det byggdes mellan 1906 – 1907 och här på bilden ser man den gamla byggnaden fortfarande står kvar. Så det är nog i början av 1900-talet som bilden är fotograferad. Byggnaden mitt i bild med tornen är Hotel du Nord och det ser inte ut som i dag utan är kraftigt ombyggd. Dessa träbyggnader till höger revs väl någon gång på 1980-talet tror jag att det var. Jag kommer så väl ihåg att de genomgick en utgrävning när byggnaderna väl var rivna. Det var i detta kvarteret som man hittade en gammal vattenränna som i dag finns på innegården av den stora byggnad som är byggd där i dag. Detta har jag skrivit om tidigare i något inlägg.
Dessa träbyggnader är underbart vackra och man kunde verkligen bygga hus förr i tiden, som jag har skrivit tidigare så var det stil på byggnaderna. Det ena huset är vackrare än de andra och dessa träbyggnader kom nog till efter Borås sista stadsbrand år 1827. Jag är väldigt nyfiken på hur byggnaderna så ut innan Borås drabbades av den första stadsbranden men tyvärr finns det inga bilder på dessa. Men nyfiken blir man och även hur det såg ut efter man hade återuppbyggt Borås efter dessa bränder. Man kan verkligen säga att Borås har haft otur när det gäller bränder, efter sista stadsbranden vidtog man stora åtgärder så det inte skulle hända igen. Man breddades gator och planterade träd utmed de stora gatorna och man ändrade om kvarteren så det blev lite mer avstånd mellan byggnaderna. Sedan tillkom det lite mera torgytor och med facit i hand så kan man säga att dessa åtgärder hjälpte, Borås slapp en femte stadsbrand.

PDF-fil