Textilkompaniet i Grönkullen

I dag åkte jag förbi min gamla arbetsplats som jag jobbade i 11 år som man lade ner färgtillverkningen i juni i år. Men innan Flügger så fanns här Henning Perssons färg och Kemi men längre tillbaka så fanns textilkompaniet. AB textilkompaniet grundades år 1919 av Gustav Magni och Petrus Skoglund i Borås och hade sin verksamhet fram till år 1928 och sedan flyttade de sin verksamhet till Grönkullen. Den första fabriksbyggnaden här uppfördes år 1892 av en Greve Tottie och användes då för tillverkning av kemiska produkter. Omkring år 1914 övertogs byggnaden av ett väveri, som i etapper byggde ut fabriken till ett ganska ansenligt komplex om 5 våningar. Senare har fabriken genomgått omfattade om- och tillbyggnader med bland annat en egen kraftstation och i samband med sjöreglering byggdes en ny damm år 1941. Kraftstationen hade en kapacitet av 400 hk och installerades men endast 110 hk användes. Nytt maskineri sattes in år 1947 och fabriken hade egen mekanisk verkstad och konstruktionsavdelning för utexperimentering och framställning av nya och förbättrade maskiner för eget behov.

Denna bild fotograferade jag den 6 september 2020 och den stora byggnaden är sig lik men däremot så på höger sida så finns inget av det gamla kvar utan de byggnader som stod är borta och ersatt med en stor fabriksbyggnad även på den sidan.
Fabriken har mer och mer rationaliserats och artiklar med stora upplagor framställdes numera på löpande band. Tillverkningen omfattades av huvudsakligen arbetskläder, sportkläder och skjortor. Det årliga tillverkningsvärdet utgjorde före kriget 2,5 – 3 miljoner kr men år 1947 var det uppe i 5 – 6 miljoner kr. Antalet anställda på 1940-talet var runt 175 st. därav 25 tjänstemän och kontorister. Verkställande direktör sedan år 1939 var Patrick Lithander. Bolaget hade dessutom fabriker i Rävlanda, där anläggningen som var ett före detta bryggeri byggdes om år 1943 och sysselsatte upp till 40 arbetare. Sedan 1945 i Töllsjö med upp till 50 anställda, i Sjömarken sedan 1943 med 20 arbetare samt i Furuheden sedan 1946 med upp till 50 arbetare.
Jag har inte hittat något när Henning Perssons färg och kemi flyttade hit men jag har för mig att det var något gång på 1950-talet men nu har en epok gått i graven med att tillverka färg i Bollebygd. Tiden får utvisa vad det blir för tillverkning i dessa lokaler efter Flügger färg.

PDF-fil