N W Flaméns vinhandelshus

Då är vi återigen på Stora Torget och rakt fram är bland annat Rike-Nelssons byggnad som jag har för mig att det var Borås första byggnad som fick byggas i två våningar efter en sista stadsbranden. Byggnaden till vänster var N W Flaméns vinhandelshus och bilden är fotograferad någon gång mellan 1906 – 1909. Dessa byggnader fick sedan lämna plats för Borås nya Rådhus, då man tyckte att det var dags att bygga ett nytt och modernare och större. Det gamla Rådhuset låg där som muren finns utanför det gamla bankhuset och muren ska symbolisera det gamla Rådhusets grund. Där finns även Borås rutnätskarta i form av stenplattor. Sedan har man även hittat ett äldre rådhus som troligen försvann i någon av stadsbränderna, tyvärr så vet jag inte vilken av dom. Jag tror att det finns väldigt mycket gamla rester kvar av gamla byggnader i Borås. När man sitter och funderar ibland på det gamla så blir man väldigt intresserad av att vara med om en utgrävning. Det verkar vara väldigt intressant och sitta där och gräva och med pensel och arbeta sig ner i jorden.
Rådhuset i Borås invigdes 7 mars 1910 och det står lika vacker där i dag. Hela området runt Stora Torget har förändrat väldigt mycket under de senaste 100 åren och speciellt just på 1960-talet. Då försvann så många kvarter av trähus och ersattes med fyrkantiga lådor. Jag har tidigare skrivit att Borås borde ha varit mycket mer försiktigare att bara skicka dit grävmaskinen och riva. Man borde ha bevarat mer än vad man har gjort för snart finns det inga gamla kulturella byggnader kvar. Nu sist man rev ett gammalt hus var Birgits hus på Mariedalsgatan, och vad finns där i dag? Just det ingenting utan ett tomt hål men trappan och några grundstenar kvar på platsen, det blir som ett hån till oss som protesterade mot rivningen.

PDF-fil