Bockaryd Pudrettfabrik

Pudrettfabriken i Bockaryd mellan Borås och Rydboholm. 1925 byggdes en ny pudrettfabrik på Bockaryd utanför Borås utefter Varbergsjärnvägen. Ansvariga för bygget var Renhållningsverket i Borås som på 1920-talet hade sitt kontor, garage och verkstad i den gamla ladugården till Petersberg nere på Bockasjögatan i Borås. Renhållningschef var på den tiden Hugo Weiland från Romelanda. Man tog tillvara latrinavfallet från Borås stad och fraktade detta med järnväg till den nya beredningsanläggningen nere i Bockaryd. En liknande anläggning fanns också i Gånghester. Senare användes lastbilar som samlade upp latrinavfallet vid bostäderna i Borås och körde ned det till Bockaryd för beredning.
Där torkades avfallet och blandades därefter med kalk och torv varefter man erhöll ett gödningsämne som benämndes pudrett och som användes i jordbruket. Hanteringen och framställningen var inget populärt arbete för de anställda. Det var också svårt att bli av med pudretten ty många bönder var tveksamma till produkten. På 1920- och 1930-talet byggdes avloppsnätet ut i Borås och 1939 står ett nytt avloppsreningsverk klart på Pulseberg (Gässlösavägen) och avfallet hamnar nu istället i de nya moderna reningsbassängerna.
I januari 1941 eldhärjades anläggningen i Bockaryd och stora delar av anläggningen förstördes. Därefter upphörde verksamheten helt. Byggnaden renoverades dock och kommunen hyrde ut anläggningen som lager i några år innan Bockasjö Bilverkstad AB flyttar in som hyresgäst. Bilverkstaden drevs under många år av Oscar Carlsson och Allan Björklund till långt in på 1990-talet. Byggnaden finns fortfarande kvar i dag men stickspåret in till f.d pudrettfabriken är borta i dag. Jag besökte byggnaden förra året och försökte att få en bild på hur byggnaden ser ut i dag men ägaren var inte så villigt till detta och det måste man respektera. Men byggnaden ser i stort sett likadan ut i dag, vet inte exakt när bilden är fotograferad men 1940-talet kanske.

PDF-fil