Villa Alphyddan

En gammal bild på Villa Alphyddan på Sven Eriksonsgatan och enligt källan så ska denna bild vara fotograferad år 1899. År 1896 inflyttar i den nybyggda Alphyddan disponenten Albert Evers född 1846 som kom ifrån Lerum med sin hustru Charlotta född 1852 från Örby och sönerna Lars född 1880 och Knut född 1882. Sedan giftermålet hade familjen bott på Bosgården i Örby där fadern var lantbrukare innan han blev riksdagsman 1880. Han satt i första kammaren i 12 år innan familjen flyttade till Borås och Albert blev disponent på Borås Spinneri (senare Eiser) . Albert dog 1912 på Alphyddan och hustrun flyttar därifrån. Sonen Knut Evers köper 1922 upp Petersbergs AB och startar AB Borås Koksaffär ihop med en kompanjon. 1918 flyttar Alberts son Lars in här på Alphyddan med sin familj och bor här till sin död 1932. Lars änka bor kvar här till 1939 då hon säljer huset till tandläkaren Stellan Bäckström född 1895 som kom ifrån Ystad som flyttar hit med sin familj och sin tandläkarmottagning som han tidigare hade på Västerlånggatan 26. Stellan driver sin praktik här tillsammans med sin dotter Gudrun född 1921 som är gift med ekonomidirektören Sven Engblom född 1922. År 1967 avlider Stellan på Alphyddan och hustrun flyttar därifrån. Huset är ganska dåligt underhållet och 1984 föreslår fastighetsnämnden att huset skulle rivas om ej någon köpare infann sig.


Denna bild fotograferade jag år 2015 och byggnaden finns kvar än i dag trots att den var rivningshotad. Men klart byggnaden är ombyggd lite här och där men står kvar på sin plats i alla fall. Det är en vacker byggnad att titta på när man passerar denna och även den gamla stenmuren finns kvar intill trottoaren. Alphyddan är ett gott exempel på de stora villor som omkring år 1900 byggdes utanför stadens centrum för de förmögna borgarna. Ägaren Albert Evers var en av stadens högsta inkomsttagare. På den gamla bilden är den fotograferad ifrån en nyanlagda Stadsparken, tillkommen på initiativ från färgerifabrikören och Sparbanksordföranden Carl Magnus Lundberg.

PDF-fil