Sandgärdsgatan 1

En bild ifrån år 1971 och här står byggnaden och väntar på rivning. Lite tråkigt att en sådan byggnad rivs. Titta bara på de vackra fönstren andra våningen, de är så vackra tycker jag. Men tyvärr så gick tre kvarter samma väg, kvarter Bele, Brage och Balder jämnas efter marken. I dag ligger Högskolan och Hotell Scandic här.
Huset som hade adress Sandgärdsgatan 1 eller tomt nr 13, 14 i kvarter Bele kallades länge för den Björnvallska gården. År 1888 flyttar en hyresgäst in som är häradsskrivare Axel Mauritz Salén född 1832 i Stockholm med sin familj . År 1890 får han en son Sven Gustav som kommer att gå till historien om födda boråsare. Fadern och modern hade en sommarstuga vid Öresjö och tidigt lärde sig sonen Sven att segla av sina läromästare Häggström och Schedvin som också hade sommarhus vid Öresjö. Efter att Sven hade tagit studentexamen i Skara 1909 fortsatte han sina studier på Handelsinstitutet i Göteborg och vidare praktik ute i Europa. Han återkom till Borås och fick anställning på Enskilda banken innan han flyttade till Göteborg 1915. Nu köpte han sin första båt och gav sig in i rederibranschen. 1922 grundade han Salénrederiet och blev dess VD från 1922 - 1962. på 1920-talet köpte han sina första banan-båtar och startade en världsomspännande verksamhet med frukt. Sven blev en av Sveriges framgångsrikaste företagsledare under flera decennier och grundlade en betydande förmögenhet. Hans intresse för segling höll dock i sig och 1927 erhöll han Svenska Dagbladets Guldmedalj för året idrottsprestation. Vid OS-seglingarna 1936 erhöll han bronsmedalj i segling för 6-metersbåtar.
Alla dessa tre kvarter fick stå att förfalla länge tills det var bättre och billigare att riva dessa. Jag kommer ihåg dessa kvarter lite grann i alla fall, jag var ju inte så gammal. Det som jag mest kommer ihåg det var när man rev dessa byggnader och det tyckte man att det var intressant men hade det varit i dag så hade jag tyckt annat. Då hade jag protesterat istället mot ett bevarande och renovering så hade Borås haft ett eget gamla stan. Jag har aldrig förstått varför man ska riva alla dessa gamla byggnader, visst behövs det nya bostäder men det finns alltid någon annan plats att bygga dessa på.

PDF-fil