Svaneholms galoschfabrik del 1 (2)

Bolaget inköpte av Rydboholms A.-B. förutom fastigheten även de där uppförda byggnaderna, nämligen den av sten uppförda fabriksbyggnaden för 25000 kronor och äldre arbetarebostäder, belägna på Viskans västra strand och benämnda med sina betecknande folkmålsnamn, Ralla-te, Bergabyggnaden och Slintin, för vilka byggnader betaltes 10,000 kronor. Under år 1890 iståndsattes fabriksbyggnaden för 38,000 kronor och arbetarbostäderna för 9,000 kronor, maskiner och redskap anskaffades och inmonterades för en kostnad av 75,500 kronor. Ny dammbyggnad uppfördes och turbin om 150 hkr placerad i den vänstra å-armen anskaffades från Nydqvist & Holm, Trollhättan. Ångpannehus med skorsten uppfördes på ön utmed fabrikshusets norra gavel.
Tack vare utförliga styrelseberättelser, som mestadels årligen i enlighet med § 25 i bolagsordningen utarbetats till bolagsstämmorna i maj, kan man i huvudsak följa driftens utveckling vid fabriken allt ifrån anläggningen. Man hade tänkt att sätta fabriken i gång i slutet av år 1890, men dröjsmål med ankomsten av de ryska arbetarna, ogynnsam väderlek för reparationsarbetenas avslutande på hösten; uteblivandet av läster för galoschtillverkningen, förhållanden, som alla gjorde, att driften ej kunde börjas förrän i mars 1891. Provgaloscher utsändes i marknaden i juli samma år och samtidigt började tillverkningen på allvar. Tillverkningen var till att börja med icke stor. För åren 1891 och 1892 uppgives den till omkring 38,000 par galoscher. Under pågående arbete den 8 augusti 1892 bräcktes en tapp till valsarna på stora kalandern, en olyckshändelse, som förorsakade att fabriken fick stå till den 10 oktober, då ny axel ankom från England. Vid Åkers bruk försökte man även att få tillverkad en ny axel, men beställningen kunde snabbare effektueras från England. Under år 1893 uppdrevs tillverkningen till 183,674 par galoscher och följande år 1894 till 201,411 par, allt av en kvalitet, som mer och mer blev köparnas belåtenhet.

Bilderna är fotograferade år 1917. Just det här med gamla bilder och historia är väldigt intressant. Det är roligt att sitta och titta på bilderna så se hur fabriksbyggnaderna såg ut förr tiden och hur som ser ut i dag. Oftast är dom väldigt ombyggda så man knappt känner igen dom men med denna fabriksbyggnaden finns det mycket som är sig likt.
Del 2 kommer i morgon

PDF-fil