Svaneholms galoschfabrik Del 2 (2)

Men nu började svårigheterna med att få lämpliga driftsledare. Som förut nämnts avled Gunnerud plötsligt år 1893 23/6. Hans efterträdare Holdorf måste såsom olämplig efter några månader i oktober 1893 lämna tjänsten. Innan Julius Balla från Riga i oktober år 1894 tillträdde ledarplatsen förestods driften ett år av den nu till ganska hög ålder den tekniske ledaren på Rydboholm Gustav Jagenburg, som, hur ej i egentlig mening fackman, skötte befattningen med stor skicklighet. Under år 1894 led fabriken betydande förluster på grund av prisfall på galoscher, i såväl Norge som Sverige. I Norge nedsatte Stortinget tullen å galoscher från 90 till 60 öre per kg. Styrelsen måste då med motsvarande belopp 30 öre sänka sitt pris i Norge. I Sverige, där visserligen icke någon ändring gjordes i tullsatserna, nedsattes i handeln ändock priset på utländska (ryska) galoscher och styrelsen måste för att icke prisgiva hela marknaden åt de ryska galoscherna, följa med för att icke förlora sin kundkrets, som redan var ganska stor.
På grund av alla dessa och ännu flera ogynnsamma förhållanden är det givet, att driften skulle årligen gå med större eller mindre förluster. Först år 1897 kunde bolagsstämman fatta beslut om någon utdelning till aktieägarna och för åren 1896, 1897 och 1898 kunde utdelning äga rum mot utdelningskupongerna.

Man hade till och med egen lådtillverkning till galoscherna, lite skillnad mot var det är i dag. De flesta boråsare vet att det blev tillverkning av däck i denna fabrik och i dag är det väl mera som ett företagshotell och förvaring av husvagnar.

 

Så här ser den äldsta byggnaden av fabriksanläggningen och det ser lite roligt att ser när man bygger över Viskan. Tyvärr är byggnaden är ganska så dåligt skick när jag fotograferade bilden och det är säkert 5-6 år sedan och jag har inte varit där sedan dess. Är du nyfiken att se mera av fabriksanläggningen som den såg ut när jag var och fotograferade den, det finns lite bilder invändigt i den gamla byggnaden så kan du se den här.
https://murberg.se/Sidor/Gummifabriken i Svaneholm/Gummifabriken i Svaneholm.htm

PDF-fil