Vattenfallet i Viskafors

En gammal bild på vattenfallet i Viskafors och fotografen står på själva dammvallen och fotograferar denna bild år 1914. I dag ser denna vy annorlunda ut men den gamla rännan till höger finns kvar än i dag. För några år sedan så rev man den gamla dammanläggningen och byggde en ny. Det är ett fantastiskt arbete man gjorde förr i tiden när man t.ex. byggde rännor till kvarnar. Detta vattenfall har varit en viktig del i Viskafors historia och fallhöjden är på 24 meter och fallet kallades för Hofforsen. Det har funnits flera industrier på denna plats på grund av tillgång till vatten och man omvandlade till kraft.

Här är en bild på rännan som jag fotograferade för några år sedan innan man byggde den nya dammvallen. Två skvaltor har legat här, en hörde till Stora Viskarhult och en till lilla Viskarhult. En skvalta eller enfotskvarn är en kvarn som drivs med vattenhjul, vars kvarnaxel ställs vertikalt i forsen. Viskafors Knivfabrik fick år 1752 tillstånd an anlägga ett järn- och stålmanufaktori här vid forsen. Gravenfors knipphammare byggdes år 1757 och Bålåns kopparhammare flyttades från Bålån till Hofforsen år 1827 och år 1828 flyttade en valmalsstamp in i knivfabrikens lokaler. Rydboholmsbolaget utnyttjade fallet under hela den långa period som bolaget fanns. Här har också under en tid funnits ett sågverk samt kraftstationen som byggdes av Rydboholmsbolaget 1917 – 1919.
Just efter Viskan är det många kvarnar och fabriker legat och tagit vara på vattenkraften. Så det finns många minnen kvar efter dessa gamla arbetsplatser. Precis innan man kommer in i Viskafors, strax efter ”Stockaströmmen” på höger sida finns det en gammal dammvall som har tillhört ett gammalt sågverk. Jag vet inte hur många dammvallar det finns i Viskan men det är väldigt många i alla fall, bara mellan Rydboholm och Svaneholm finns det fem dammvallar. Som ni vet så är jag ute och fotograferar ganska mycket och min tanke är att försöka att fotodokumentera alla dammvallar utmed Viskan.

PDF-fil