Asplyckan

Asplyckan ett vackert gammalt hus som revs när man byggde Kungleden i slutet av 1960-talet. Huset byggdes omkring år 1824 i samband med giftermålet samma år mellan stadsnotarien Anders Leijon född 1800 i Toarp och handelsmannen Lars Andersson Hägglunds dotter Agneta född år 1802. Huset kallades Hägglunda efter hustrun. Paret fick 6 barn på Hägglunda mellan 1825-1836. Notarien avlider här 1837 men änkan bor kvar i huset till 1853 då hon säljer fastigheten till vice borgmästaren Fredrik Hammarström född 1816 i Ranskog. Han gifter sig 1854 med Helena Friman född 1819 i Göteborg och paret får 3 barn här mellan 1853–1858.
I samband med köpet byggs den ursprungliga rödmålade envåningsbyggnaden om till den vackra vita villan som framgår på bilden ovan. År 1895 säljer Hammarström villan till bataljonsläkaren Lennart Andén född 1863.

Andén gifter sig samma år med fabrikören Wingqvist dotter Ingeborg född 1857 på Fritsla Mekaniska Wäfveri. Paret får en son Ignar född 1897 på Asplyckan innan hustrun avlider 14 dagar senare. Andén gifter om sig 1899 med stationsinspektörens dotter i Ludvika Sigrid Ehrenpohl född 1876. Paret får 2 barn på Asplyckan innan de flyttar till Fritsla 1909. Familjen behåller dock ägandet av Asplyckan under lång tid. År 1905 skänkte Andén en del av fastighetens tomt mot Kvarngatan till Borås stad där nya bostäder byggdes.
Det är synd och skam att man bygger en sådan väg rakt igenom Borås och gamla vackra byggnader rivs. Tittar man på båda bilderna så ser man hur vacker byggnaden var och även miljön runt om. Ett sådan här hus var säkert väldigt vackert inomhus, mycket vacker snickarglädje och en väldigt vacker trädgård. Lite tragiskt att man behöver riva en sådan här byggnad för att bygga ut en väg genom Borås. Tyvärr är det ju många gamla byggnader som har fått gått samma till mötes, det verkar som att staden inte vill behålla några av de gamla byggnaderna.

PDF-fil