Borås Tapetfabrik

Borås Tapetfabriks AB grundades 1905 för tillverkning av tapeter och bårder. I början av 1930- talet fanns ett 20-tal arbetare anställda. Under namnet Boråstapeter AB flyttade företaget år 1991 till nybyggda lokaler i Viareds industriområde utanför staden. Bilden är fotograferad år 1910.
Ursprungsbyggnaden uppfördes år 1905. Det var en 2½ vånings tegelbyggnad troligtvis ritad av arkitekt Lars Kellman. Efter ett stort antal om- och tillbyggnader återstår idag endast delar av bottenvåningen på den ursprungliga byggnaden. Detta kan dock endast beskådas interiört. Den kraftigaste ombyggnaden gjordes 1969-70 efter ritningar av Ingenjörsfirman Valter Ganslandt AB. Vid detta tillfälle förändrades bland annat byggnadens karaktäristiska gavelfasad mot järnvägsområdet i nordväst när fabrikshallen utökades.
Byggnaden tillbyggdes första gången år 1923 då en tegelbyggnad i 1 våning uppfördes utmed den nordöstra långsidan. Den fungerade som trycksal och ritades av arkitekt Nils Sörensen. År 1936 påbyggdes en andra våning på denna del, vilken innehöll en oindelad lagerlokal. Byggnadsdelen förändrades kraftigt 1970 då den i stort fick den volym och det utseende den har idag.
År 1929 var det dags för ännu en utbyggnad som pannrum efter ritningar av Nils Sörensen. Den förändrades kraftigt när ett nytt pannrum tillbyggdes år 1964 efter ritningar av Ingenjörsfirman Valter Ganslandt AB. Ännu en tillbyggnad skedde år 1965 efter ritningar av Valter Ganslandt. Den innehöll en öppen maskinhall i bottenvåningen medan den andra våningen fungerade som lager.
Det är stor skam att man bygger om en fabriksbyggnad så det inte går att känna igen byggnaden. Denna byggnadsstil är oerhört vacker och det är tur att vi har haft många flitiga fotografer i Borås på denna tid.
Sedan har jag en efterlysning, är det någon av mina läsare som har bilder på när man släppte ut processvattnet ifrån färgerierna vid Viskan? Jag vet när jag var mindre så såg jag dessa utsläpp och skulle vilja ha det på bild. Har du sådana bilder och vill dela med dig av dessa, maila dom till gamlaboras@murberg.se så vore jag väldigt tacksam.

PDF-fil