Österlånggatan söderut

Österlånggatan söderut, en bild som är fotograferad år 1920. Till vänster ligger Siriusskolan och Österlånggatan passerar Fabriksgatan och där till höger ligger Eriksson och Larssons fabrik, Erlabolaget. På vänster sida efter Fabriksgatan ligger en vacker byggnad som hette Lilla Annelund. Idag ser denna vy lite annorlunda ut, Siriusskolan och Erlabolaget ligger kvar än i dag men Lilla Annelund är rivet och idag ligger det en parkeringsplats där och även skulpturen pinocchio. Det är en vacker vi att titta på men snygga stensatta gator och trottoarer och man hade till och med små staket utmed tomterna. Det ligger en hel del hästskit på gatan och det betyder att bilen inte hade gjort sitt inträde i stadsmiljön ännu.
Allra längst bort på bilden på höger sida så ser vi en vit byggnad och det är Lidaholm och där fanns det ett kafé som hette Lidaholms kafé och mittemot fanns Fänabacken som var ett område där man sålde och köpte kreatur. Den byggnad som Lidaholms kafé låg i revs i samband med motorvägsbygget. Det var mycket som försvann i och med detta bygge och hela motorvägsbygget förfulade hela området.
Just i detta om område finns det i alla fall några gamla fabriksfastigheter kvar men däremot några gamla boningshus finns det inte kvar. Utan det sista boningshuset revs var Birgits hus som revs för två år sedan nu för ett nybygge av ett kontorshus. I mitt tycke var det en helt onödig rivning av detta lilla charmiga huset som inte var i dåligt skick. I dag gapar platsen helt tom och ingen ny byggnad är på plats inte ens påbörjad och det som var så bråttom med att riva den lilla byggnaden. Det verkar som att Borås stad inte vill ha kvar några gamla kulturbyggnader i Borås.

PDF-fil