Seglora gamla och nya kyrka

Seglora kyrka är välkänd över hela vårt land. Många brudpar har här vigts samman och många högtidsstunder har dess klockor kallat samman till i fager sommartid. Ända till år 1916 stod den lilla kyrkan vid stranden av Viskan i Seglora på den plats där det legat en kyrka ända sedan den tid då bygden blev kristen. Troligen har här en gång funnits en stavkyrka av samma typ som den i Hedared. Den äldsta kända byggnaden här ödelades av en brand och ersattes av en ny knuttimrad sådan. År 1729 revs denna kyrka och ett nytt tempel uppfördes och det är detta som tronar på skansen som alla så väl känner till.
Men varför kom kyrkan just till Skansen? Ja, det är nog flera saker som samverkat härtill. Det var inte så att församlingsborna i Seglora struntade i sin kyrka. Tvärtom, de vårdade den mycket väl. Under den tid som Sven Hjerthon var herde i Seglora, de båda sista decennierna på 1700-talet och en bit in på 1800-talet, fick kyrkan en ny altaruppsättning och en läktare byggdes. Kyrkan hade tidigare saknat torn och klockorna hängde in en särskild stapel. Men det här med torn var en statussymbol och det fick inte saknas, menade Hjerthon. Men kyrkan var för liten. Genom textilindustriens uppsving i bygden flyttade allt flera människor in till de närbelägna tätorterna och befolkningen ökade starkt. En ny kategori av människor tog säte i Seglora tidigare jordbruksbetonade församling. Inte minst den gamla bänkindelningen bidrog till att kyrkan blev otidsenlig. Den blev inte längre hela folkets kyrka. Redan år 1866 startades en fond för byggande av en ny kyrka, men åren gick och inte förrän år 1903 stod en ny kyrka i gotisk stil färdigt.

Det var den i Västsverige välkände arkitekten Adrian Pettersson som ritade den ”nya” kyrkan i Seglora i nygotisk stil. Till en början hade man inte mindre än 800 sittplatser. Inte mycket finns kvar från den gamla kyrkan, de flesta inventarierna fick följa med till Skansen. Klockorna i tornet kommer från den gamla kyrkan liksom Karl XII:s bibel, på sin tid en klenod som varje församling skulle ha i sin ägo. Men det allra mesta i kyrkan har tillkommit under åren, altartavlan målades 1921 av boråskonstnären John Hedeaus och motivet är Kristus omgiven av de fyra evangelisterna. Kyrkan erhöll en stilig bildvävnad från Agda Österbergs Atelier i Varnhem av kyrkoherde Olof Dotevall när han slutade sin tjänst i församlingen. Motivet visar ett dop i en kyrka med präst och faddrar med den helige Ande svävande över förrättningen.
Kyrkan har genomgått flera renoveringar och den nästsista renoveringen genomfördes 1966 med Herman Norgren, Göteborg som arkitekt. Då fick kyrkan sin nuvarande färgsättning, flera bänkar togs bort och antalet minskades till 480 och man fick nya utrymmen för församlingsverksamheten i övrigt. Då infördes även elektrisk klockringning. Kyrkan återinvigdes i april 1967 av biskop Bo Giertz. En ny orgel kunde invigas 1960, den är byggd av Nils Hammarberg, Göteborg. Orgeln är byggd efter den klassiska princip som man tillämpade under barocken. Seglora kyrka firade 75-årsjubileum den 12 november 1978. Det skedde i form av en musikgudstjänst till vilken kantor Anton Eriksson skrev en mässa om elva satser med text från Psaltarens 150:e psalm ” Loven Gud i himlens höjd”. För övrigt så var min mormor det första barn som döptes i kyrkan, samtidigt som invigningen av kyrkan år 1903.

PDF-fil