Vy från rådhuset över Österlånggatan

En bild från år 1924 som är fotograferad ifrån rådhustornet. Längst bort ser vi Södra torget och Flaménska gården. Det var innan bussarna hade gjort sin entré på torget och vid denna tid fungerade torget som att salutorg innan det flyttades till krokshallstorget. När man blickar ut över centrum vid denna tid så ser man att det bara är låga träbyggnader utmed Österlånggatan. De flesta är borta sedan länge men det finns några gamla byggnader kvar och det är alla tre byggnaderna vid Södra Torget. Byggnaden i korsningen Österlånggatan och Lilla Brogatan finn ännu kvar samt de byggnader mellan Lilla Brogatan och nuvarande Sandwalls plats.
Dessa byggnader tillkom efter den sista stadsbranden år 1827 och även de träd vi ser på Allégatan skulle fungera som någon sorts brandvägg. När man sitter och tittar på en 100 årig bild på centrum och man ser alla dessa träbyggnader och även alla dessa innergårdar som dom flesta kvarter hade. Det var väldigt charmigt och i dag finns det inte så många idylliska innergårdar kvar i Borås. På denna tid var det låga trähuset som dominerade staden och man ser att det har kommit upp ett och annat högra hus runt om i centrum. Bland annat på Allégatans östra del ser man större stenbyggnader och även i höger bildkant Av de bilder som finns av Borås så tycker jag att den var underbart vacker på denna tid men sedan kan man diskutera hur det var att leva på denna tid. Men staden var väldigt idyllisk med dessa småbyggnader och som jag tidigare har skrivit i ett annat blogginlägg, det vore intressant att se hur Borås såg ut innan dessa stadsbränder. Tyvärr så finns det inga bilder på detta men det hade varit väldigt intressant.

PDF-fil