Yxhammarsgatan - Sandgärdsgatan

Disponent Levin Wallqvist villa i hörnet Sandgärdsgatan – Yxhammarsgatan. Omkring år 1895 köper Wallqvist tomt nr 54 i kvarter Frej 1. Till vänster i bild går Yxhammarsgatan upp och till höger Sandgärdsgatan bort. Huset hade endast ingång från Sandgärdsgatan nr 11.
Wallqvist var född år 1852 på Tummarp i Toarp av skolläraren Johan Wallqvist född 1828 i Vara, död 1908 i Tummarp, och hans första hustru Karin Larsdotter född 1825 i Toarp, död 1867 i Tummarp. Levin gifte sig år 1877 med Anna Olsson från Äspered och bosätter sig i Sandhem där Levin blir skollärare. Paret fick 2 barn i Sandhem innan familjen flyttar till Lyrestad där Levin blir organist och skollärare,
År 1893 flyttar familjen till Gingri där de bor i 3 år innan de flyttar till Borås. I Borås får Levin arbete som bokhållare. Omkring år 1896 river han det gamla huset från år 1829. Det gamla huset såg likadant ut som kringliggande hus på fotot och var byggt år 1829 av handlare Carling i Borås. År 1853 sålde han huset till arbetaren Lars Magnus Nilsson född 1822 i Bälaryd. Han avled här år 1877 och hans hustru år 1888 varefter barnen tog över huset.
År 1897 flyttar Levin in i sitt nybyggda hus tillsammans med sina 2 barn och tjänstepigan Anna Kristina Andersson född 1864 från Äspered. År 1905 dör hans hustru i det nybyggda huset. Levin är nu disponent på ett färgeri i Borås. År 1909 gifter Levin om sig och samtidigt skriver han över huset till sin gifta dotter Karin född 1878 Sandhem G. Rönnqvist, samt tjänstepigan Anna Kristina. År 1923 flyttar Levin och sin andra hustru till Hjo där han avlider 1948. Anna Kristina bor kvar här i huset till sin död år 1938 Den andra delägaren Karin dog år 1937 i Kinna.
Huset rivs ned på 1960-talet och på platsen uppföres nu det nya polishuset i Borås. Vilken byggnadskonst de hade förr i tiden och bara tanken att riva ett sådant här hus och ersätta med polishuset som står där i dag. Förr i tiden kunde man i alla fall bygga vackra byggnader mot vad man gör i dag.

PDF-fil