AB Eriksson & Larsson

Erlabolagets fastighet som fotograferades år 1920 i hörnet av Fabriksgatan och Österlånggatan. Åren 1895 – 1902 hyrde Erlabolaget lokal i Helanderska huset i hörnet av Åsbogatan och Allégatan. Sedan förflyttade man sig till Kungsgatan 60 och den byggnaden finns kvar i dag. I denna byggnad fanns man mellan åren 1902–1907. Mellan åren 1907 – 1917 fanns företaget på Allégatan 32, innan man bestämde sig för att bygga nytt.
Man bestämde sig för en tomt på Fabriksgatan 16 i kvarteret Vulcanus 2, 3, och 4. Byggnaden som man uppförde var av sten och arkitekten var Lars Kellman och byggmästare Oscar Ohlson. Sedan byggde man till denna fastighet söder ut och byggnaden står fortfarande kvar. Här har man även funderat på att bygga på ett par våningar men varför ska man förstöra en gammal byggnad och förstöra den.

Så här ser byggnaden ut i dag och visst är det lite ombyggd. Jämför med den gamla bilden där det ligger ett litet trähus vid byggnadens högra sida och se min bild. De stora fabriksbyggnaderna knuffade bort de mindre byggnaderna i centrum och bredvid Erla-bolaget byggde sedan Algot Johansson sin fabrik Algots ett märke som alla känner till.
Hela entrén i Erla-byggnaden är i stort sett original och underbart vacker och se bilden nedan.

En helt underbart vacker entré med all denna marmor och utsmyckningar i fönstren. Just det här med marmor kom jag och tänka på Folkans bio det fanns en hel del marmor där och jag undrar hur mycket man tog till vara på när man rev biografen. Troligen hamnade all marmor ifrån biografens foajé på soptippen misstänker jag. Tråkigt när man inte tar vara på ett sådant fint material och återanvänder någon annanstans, typ i någon gammal byggnad.

PDF-fil