Stora Brogatan Vesterbro

En gammal bild på Västerbro eller Vesterbro som det hette förr i tiden. Bilden är någon gång ifrån slutet av 1800-talet och när man blickar ner på Stora Brogatan så ser man bara låga trähus. De är byggnad efter sista stadsbranden år 1827 och det ser man på byggnaderna att dom bara är byggda i en våning och vindsvåning. Man fick inte bygga högre byggnader efter den sista branden men senare blev det byggnader i flera våningar. Man tänkte nog rätt på denna tid efter alla dess bränder som drabbat Borås och det måste vara så mycket enklare att släcka bränder i småhus. Då tänker jag mig om det skulle börja brinna i det stora höghuset på Druvefors, brandkåren har inte så höga stegbilar. Så politikerna hade inte så fel förr när man bestämde höjde på byggnaderna och att man även breddade gatorna.
Nere vid folksamlingen finns den gamla stenbron över Viskan man tror att den byggdes runt 1813/14 och den fungerade som tullbro. Vid denna tid var inte Viskan försedd med sidomurar så man lät draghästarna gå ner till ån, där de kunde vattnas. Till höger i kvarteret Triton byggdes denna byggnad år 1869 och från år 1882 fanns Molanders Konditori här. Fotografen står på Sven Eriksonsgatan och förr i tiden hette den Svanegatan och troligen kommer det namnet ifrån båtsmannen Jacob Swan som var född 1767 och hade en kålgård intill Väster tull. Vad dagens namn på gatan kommer ifrån är av den man som står staty vid nuvarande Teknis, Sven Erikson, som startade Rydholmsbolaget. På höger sida i kvarteret Flundran fanns bland annat Nymanska gården som på 1930-talet flyttades till Ramnaparken. Den gamla stenbron på bilden revs strax efter sekelskiftet och så byggde man den stenbron som finns där i dag. Tyvärr är den gamla bron ganska så förvanskad i dag, den är breddad och man har bytt räckena på den. Den borde man återställa nu när det inte går någon trafik på bron, skulle passa bra till Röda kvarn som ligger alldeles intill bron.

PDF-fil