Arbetarbostäderna i Svaneholm

En vy över Viskan i Svaneholm och arbetarbostäder för Skandivaviska Gummibolaget. Bolaget inköpte av Rydboholms AB förutom fastigheten även de därå uppförda byggnaderna, nämligen den av sten uppförda fabriksbyggnaden för 25, 000 kronor och dessa äldre arbetarbostäder, belägna på Viskans västra strand och benämnda med sina betecknande folkmålsnamn, Ralla-te, Bergabyggnaden och Slintin, för vilka byggnader betalades 10,000 kronor. Under år 1890 iståndsattes fabriksbyggnaden för 38,000 kronor och arbetarbostäderna för 9,000 kronor, maskiner och redskap anskaffades och inmonterades för en kostnad av 75,500 kronor. Ny dammbyggnad uppfördes och turbin om 150 hkr. placerad i den vänstra å-armen anskaffades från Nydqvist & Holm, Trollhättan. Ångpannehus med skorsten uppfördes på ön utmed fabrikshusets norra gavel.
Om jag inte missminner mig så finns denna huslänga kvar än i dag. Fotografen har Gummifabriken bakom sin rygg och bilden fotograferades i början av 1900-talet. Byggnaden upp till höger finns inte kvar längre utan är riven men husgrunden finns kvar än i dag. Man har gjort snygga travar med ved utanför byggnaden. Tyvärr så har det rivits många arbetarbostäder i Rydboholm, Viskafors och Svaneholm. Det är tragiskt att man utplånar vår historia men det var några husockupanter som räddade två längor i Viskafors som sedan ett seriöst byggföretag tagit över och renoverat dessa.
Nu i helgen har jag äntligen börjat på min klickbara karta över Borås och kartan över Borås blev delad i fyra delar. Än så länge är det inte så många punkter som är upplagda men det kommer flera hela tiden och jag tycker att den fungerar ganska så bra. Är du nyfiken att se går in på www.murberg.se och klicka på någon av länkarna på vänstersidan. Sedan ser du röda fyrkanter om du klicka på dessa så kommer du in på en annan sida där man ser en gammal bild och sedan en nyare bild hur det ser ut i dag. På många sidor blir det att nutidsbilden inte finns där utan jag måste ta bilder på dessa byggnader när jag är i Borås. Så ha lite tålamod det kommer att ta ett tag innan hela kartan är färdig men jag jobbar på. Skriv gärna en åsikt via min mail gamlaboras@murberg.se eller gör ett avtryck i min gästbok på hemsidan vad du tycker.

PDF-fil