Vy från rådhuset mot nordost

En vy från det södra tornet på rådhuset år 1924, en vacker vy medan Borås fortfarande var en småstad. Inga skyskrapor så längt ögat når, den största byggnaden som sticker ut i mängden är Caroliskolan i höger bildkant. Det finns allt några byggnader kvar i dag, bland annat Caroliskolan, Enkehuset på Torggatan och lite nedanför finns kvarter Munin. Vad som gäller med kvarter Munin så är inte hela byggnaden helt original utan den renoverades ganska kraftig på 1980-talet tror jag det var. Men byggnaden är byggd som den en gång var i alla fall och dess innegård är fantastisk vacker och där kan man se den gamla grunden som fortfarande finns kvar. Hela ytan på innergården är belagd med gatsten men tidigare var gården belagd med kullersten och just dessa innergårdar börjar bli få i centrum.

Denna bild fotograferade jag fredag den 13:e oktober 2017 när jag fick komma upp i det norra rådhustornet. Här ser man att det har skett stora förändringar men kvarter Munin och Enkehuset finns kvar.

Ytterligare en bild som visar lite mera norrut och man ser att alla de gamla byggnaderna längs Sandgärdsgatan är borta, ja förutom Enkehuset och även Allégatan är förändrad. Tittar man på den gamla bilden så ser man vad vacker Allégatan är med dess trädplantering som gjordes efter den sista stadsbranden år 1827. Dessa träd planterade man som skulle fungerar som en brandvägg för att förhindra en spridning av ytterligare en stadsbrand, man kan förstå att befolkningen var oroliga. Det räckte gott och väl att Borås utsattes för fyra stadsbränder. Sedan på 1930-talet tog man bort dessa träd för att höja och sänka Allégatan så den blev jämn och fin som den ser ut i dag. Träden har tagits bort än en gång och om jag inte missminner mig så var detta på 1990-talet.

PDF-fil