Holmsgatan mot norr

En gammal bild från år 1924 nästan 100 år gammal, fotograferna står i stadsparken och just denna vy finns inte mera. De stora byggnaderna på höger sida finns kvar ännu men resten är borta i dag. Ställer man sig i stadsparken så går det inte ett se ända fram till elverket som ligger vid den stora skorstenen.
Viskan ligger spegelblank och byggnaderna speglas vackert i vattnet. Gatan som går ifrån Viskan är Holmsgatan och i dag går inte gatan från Viskan till Viskan utan nu ligger det så kallades Pallashuset här. Till vänster i kvarteret Priamus låg bland annat biografen Palladium som byggdes under åren 1934 – 1935 och ansvarig byggmästare var Oscar Ohlson. Byggnaden var uppförd i betong och gasbetong och i två våningar. Byggnaden inrymde biografen restaurang och affärslokaler, bland annat fanns Palladium Konditori & Lunchrestaurang och den grundades år 1935 av Nils Nejdemark och även Svenska Radiobyrån som grundades av V. Rarnell. Granne med Palladium låg Hotell Borås, denna träbyggnad var uppförd år 1799 i en våning och vindsvåning mot Lilla Brogatan och två våningar mot Holmsgatan, med andra ord så klarade sig denna byggnaden ifrån de två sista stadsbränderna år 1825 och år 1837. I denna byggnad fanns bland annat 8 stycken resanderum, matsal, 2 vinterbonade verandor, 1 öppen sommarveranda och trädgårdsservering.
Utom rådhussalen fanns som festlokal Söderströms salong i det forna Sandbergska garveriets hus, sedermera Hotell Borås. Stora salen var försedd med läktare och avdelad av en tunn vägg i två rum. Vid teaterföreställningar och baler så tog man bort väggen. Baler och konserter gavs ofta här, man åt superbt vid småbord i bersåer. Källarmästare Söderström överlät på 1870-talet rörelsen till källarmästare Jonsson från Göteborg. Vid dennes frånfälle övertogs rörelsen av döttrarna Hilma, Maria och Tekla Jonsson samt fru Fredrika Tidblad. Den sistnämnda innehade tillsammans med sin make, Vilhelm Tidblad, Hotell du Nord och Skogsryds restaurant.

PDF-fil