Åsboholmsgatan mot öster

Åsboholmsgatan rakt fram och fotografen står på Österlånggatan år 1946. Till höger ligger den gamla textilfabriken Merkur som grundades år 1922 av Olof Nilsson son startade i mycket liten skala. Verksamheten utökades med tiden och år 1937 flyttade man in nybyggda lokaler på Åsboholmsgatan. En fortsatt expansion medförde utbyggnader av fabriksfastigheten under 1940-talet. I mitten av 1940-talet så hade Merkur 180 anställda vid fabriken. De bildade tillsammans med cirka 800 hemarbetare Boråsområdets största enskilda trikåföretag. Produktionen inriktades huvudsakligen på klänningar, modetrikå och baddräkter. År 1977 varslades större delen av de då cirka 200 anställda och året efter 1978 lade företaget ner sin svenska verksamhet.
Byggnaden uppfördes som sagt år 1936-37 efter ritningar av Hugo Häggström. Den ligger i ett suterrängläge och ursprungligen byggdes endast en relativt låg byggnad som hade två våningar samt fönsterförsedd källare mot norr och fyra våningar mot gården i söder. Redan år 1940 utökades byggnaden mot norr, den nyare delen anslöt helt till den ursprungliga byggnaden. En kraftig utbyggnad gjorde man år 1945-46 då en 5 våningar hög byggnad tillkom mot öster och söder. Idag fungerar väl byggnaden mer som ett företagshotell och jag vet inte om det finns gymnasieskola kvar i byggnaden. Vet bara att år 1977-78 byggde man om fastigheten till en gymnasieskola.
I dag är inte vyn densamma eftersom byggnaderna till vänster är borta i dag efter att man byggt stadsmotorvägen men Merkurbyggnaden ligger kvar och lika så Borås gamla mjölkcentral som fanns bakom Merkur. Förr i tiden fanns det gott om ved staplade lite här och där i Borås och det är lika här på bilden. I dag är trafiken mycket intensivare här än vad det var förr i tiden, bland annat så går Kungsleden förbi här. När man byggde stadsmotorvägen så försvann en hel del gamla byggnader och samtidigt klöv Borås i två delar.

PDF-fil