Bryggaregatan från Gånghetersvägen

Bryggaregatan från Gånghestersvägen mot Fabriksgatan år 1946. Byggnaden till vänster låg i kvarteret Liljan och när det uppfördes vet jag inte exakt, slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Det var uppförd i två våningar och med inredd vindsvåning och det fanns 6 lägenheter. Det fanns även några butiker i byggnaden som Eric Johanssons speceriaffär grundad av Claes Öman år 1914 och Nynäs Petroleum. Till väster utanför bild där gick järnvägen och Spårgatan. Den lilla byggnaden efter det stora vita huset är uppfört år 1896 i sten av ingenjör A. G. Damm och blev tillbyggd år 1907 av Borås Broderi AB och arkitekten hette Lars Kellman. Köpt från AB Sveriges Litografiska Tryckerier och förut kartongfabrik, inrättad år 1953 av Borås stads skolor för yrkesundervisning till verkstadsskola för murare, dekorationsmålare med flera. Denna byggnad låg i kvarteret Uranus och adressen var Bryggaregatan 22 och Ulricehamnsvägen 1.
I hörnet av Bryggaregatan och Ulricehamnsvägen uppförde man år 1928 en fabriksbyggnad i betong som är tegelbeklädd och ansvarig byggmästare var Oscar Ohlson. Den totala golvytan i fabriken var närmare 7000 kvm. Ägare till byggnaden var Bröderna Wennerlund och företaget grundades år 1917 och byggnaden låg i kvarteret Vulcanus.
Nu i dag finns det bara stora kontorskomplex här och en stadsmotorväg som skär sig igenom staden. Den sista gamla byggnaden försvann för snart 3 år sedan och det var Birgit lilla hus vid Mariedalsgatan och den tomten står fortfarande tom. Den lilla byggnaden härdade ut många år och det var många som ville köpa denna fastighet men Birgit var en hård förhandlare har jag förstått. Man byggde till och med en förbindelse mellan de stora fastigheterna och rakt över Birgits hus, eftersom hon vägrade att sälja. Det sägs även att Birgit även ville ha betalt i form av hyra för att förbindelsen över hennes hus men det är obekräftade uppgifter, det är bara vad jag har hört.

PDF-fil