Södra Strandgatan mot väster

En vacker gammal bil på Viskan och Södra Strandgatan som den hette förr i tiden. Till vänster fanns gummiväveriet som tillverkade bland annat korsetter och byggnaden finns fortfarande kvar i dag. I mitten på bilden så finns Borås Tricotfabrik och bakom detta så skymtar tornet på Åkerlunds spinneri. Denna bild är fotograferad år 1901 och notera att bron till Stadsparken ännu inte är på plats. Ungefär mittemot Gummiväveriet fanns Marie Holme i Viskan, ja en liten holme som fick detta namn. Man ser även på andra sidan Viskan, då fanns det så gott om träd på denna tid. Viskans kanter är snyggt stensatta med jämna snygga stenar men ej något räcke utmed Viskan, så man kan bara undra och spekulera hur många som ramlade i Viskan. Tänkte närmast på när det var marknad i Borås och när männen blev ganska runda under fötterna, hur många av de som tog ett snedsteg och hamnade i vattnet.
Gatan är även här vackert stensatt men kullersten och parken som syns till vänster som i dag kallas för ”Anna Linds park” men som jag tidigare har skrivit så skulle denna parken haft namnet Sandwalls plats. Eftersom Sandwalls bryggeri låg mitt emot parken utanför bilden och man skulle även ha rest någon byst efter Alfred Sandwall eftersom han var en stor man i Borås. Så det skulle ha funnits något minne efter honom tycker jag. Även som jag har skrivit tidigare att Sandwalls plats egentligen skulle fått namnet Ada Damms plats eftersom hennes föräldrahem ligger där. Som jag nämnde i mitt förra inlägg om vedtravar, här ser vi vedtravar i parken och alla dessa travar är alltid så snyggt travade. Säga vad man vill men Borås var en väldigt vacker stad förr i tiden och alla dessa foton som finns på Borås är guld värda.

PDF-fil