Elfsborgs regemente

Regementet uppfördes mellan 1910 – 1914 och det är rejäla och vackra byggnader. Man byggde kasernbyggnader med manskapsförläggningar, kanslihus, 16 bostadsbyggnader och förrådsbyggnader. Överstebostaden på Christiansfält byggdes av apotekare Christian von Sydow där av namnet på byggnaden. Bilden är kanske fotograferad år 1913 eller tidigt 1914. Jag tycker att det är bra att man har tagit vara på dessa underbara byggnader och därinne har man gått många steg när man gjorde lumpen. Tycker det var lite synd att man valde att lägga ner I 15, det var mycket liv och rörelse där. Från 11 juni 1797 till 6 oktober 1914 var regementet förlagt till Fristad Hed. Det som återstår ifrån fristad Hed är en minnessten, se nedan.

Minnessten avtäcktes i samband med regementets slutliga av marsch från Heden den 6 oktober 1914. De tolv mindre stenarna som omger minnesstenen ska påminna om regementets tolv kompanier. En grov järnkätting symboliserar sammanhållningen inom regementet. Regementets tältgator på Fristad Hed symboliseras i Fristads vapen som fastställdes av Kungl. Maj:t år 1966. Under hela regementets 374-åriga historia var Älvsborgs regemente ett infanteriregemente.
Nedanför Militärpalatsets restaurang vid f.d Älvsborgs regemente står en minnessten rest över alla slag Kungliga Älvsborgs regemente deltagit i. Slagen som minnesstenen listar är i kronologisk ordning: Mewe 1626, Dirschau 1627, Breitenfeld 1631, Lützen 1632, Jankow 1645, Krakau 1655, Danziger Haupt 1659, Nya Elfsborg 1719, Neu Wahlen 1762, Hogland 1788, Stralsund 1807, Dessau 1813. Den största arbetsinsatsen gjordes i slagen vid Leipzig 1642, Helsingborg 1710 och Gadebusch 1712 vilket står utmärkt längst upp på minnesstenen. Framför kanslihuset i parken, är en minnessten rest över regementets tid. Även denna sten innehar alla slag som regementets deltog i. På vänster sida om entrén till kanslihuset från kaserngården, sitter en minnesplatta över H.M Konungens besök den 15 augusti 1951. På högra sidan om entrén sitter en minnesplatta över omkomna värnpliktiga och officerare i tjänst för regementet under 1900-talet.
Den militära verksamheten i Borås upphörde i tre etapper. Den första var när grundutbildningen vid Älvsborgsbrigaden (IB 15) av värnpliktiga lades ner den 31 december 1997, den andra när försvarsområdet och tillhörande stab den 1 juli 1998 uppgick i Västra Götalands försvarsområde Västra Götalands försvarsområde (Fo 32) och den tredje den 1 juli 2005 när hemvärnets Älvsborgsgruppen slogs samman med Göteborgsgruppen till Elfsborgsgruppen och flyttade till Göteborgs garnison på Kärringsberget i Västra Frölunda på gamla Amf 4-området. Regementets siste chef blev Överste Matts Liljegren. Efter regementets avveckling 1998 och Hemvärnsgruppens 2006 kvarstod Försvarsmakten som hyresgäst till en mindre lokal inne på gamla regementesområdet. Denna lokal användes som truppserviceförråd och expedition för Älvsborgs Hemvärnsbataljon. Hyresvärden sade upp Försvarsmaktens hyreskontrakt 2010 och efter 96 år lämnar Försvarsmakten regementsområdet på Göta för gott. Älvsborgs Hemvärnsbataljon flyttar till nya lokaler i Borås. Bråts Skjutfält har trots att regementet lagts ned fortsatt verksamhet för Försvarsmakten. Skaraborgs regemente administrerade till och med 2013 skjutfältet som i huvudsak utnyttjas av Elfsborgsgruppens hemvärnsförband. Skjutfältet avvecklades 2013-06-30 förutom att en skjutbana bibehålls även på sikt. Den skjutbanan administreras idag av Elfsborgsgruppen.

PDF-fil