Korningen Kungsgatan - Yxhammarsgatan

En 70 årig bild på korsningen Kungsgatan – Yxhammarsgatan med kvarteret Fjollner , bilden är fotograferad någon gång på 1950-talet. Det var på den tiden som man sa Kungsgatan, nu säger man Kungsleden. Kungsgatan gick ifrån Olovsholmsgatan fram till Åsbogatan. Gatan fick sitt nuvarande namn år 1886 efter ett beslut i stadsfullmäktige och gatan hette tidigare Staketsgatan. Så här skrev Datan i sin Boråskarta år 1728: "Här intil Staquetet uti sielfwa gatan äro åtskillige Stadens Båtsmans Hus uppbygde". Vid staketet fanns två tullportar, den ena hette Engelbrechts port och den andra Jutabro (Gutabro) port. Ja nog är dessa gamla byggnader vackrare än vad som finns där i dag. Undrar vad som händer när polisen flyttar ut från byggnaden, river man då eller renoverar man den. En sådan tur har man nog inte att man river Borås fulaste byggnad utan det blir garanterat renovering och kanske till med påbyggnad på byggnaden, vem vet.
Yxhammarsgatan gick ifrån Nybroplan till Sturegatan. Gatunamnets ursprung är ovisst, men förmodligen har gatan fått sitt namn efter Yxhammarstorget som före 1822 års brand låg vid Viskan mellan Tryckerigatan och Lilla Tvärgatan. "Yxhammar Torget" nämns år 1789. Gatan breddades efter 1827 års brand med en husrad. Träd har planterats i olika omgångar under senare del av 1800-talet. Träden väster om Allégatan togs bort omkring 1940 och öster om Allégatan i början av 1990-talet. Just på 1960- och 1970-talet så förändrades just dessa kvarter vid båda sidor av Yxhammarsgatan. Revs dessa gamla byggnader och byggde upp polishuset år 1967, sedan var det tags för andra sidan att jämna 3 kvarter med efter backen. Sedan kom Högskolan och Hotell Plaza upp och täckte alla dessa kvarter. Nä man borde ha tagit efter Alingsås eller Hjo så kanske vi hade haft mera gamla byggnader kvar i centrum, i dag har vi bara några gamla byggnader kvar.

PDF-fil