Österlånggatan norrut

Österlånggatan norrut och precis till vänster ligger nuvarande von Ahn-huset, bilden är fotograferad någon gång mellan 1897 och 1901. Första tvärgatan är Lilla Brännerigatan, Lilla Brännerigatan gick ifrån Stora Kyrkogatan och upp till Kungsgatan. Namnet på gatan är efter det kronobränneriet som upprättades år 1776 och låg på så kallade Brännerikilen vid Viskan. Brännerigården som ligger vid Västerlånggatan 6 Borås äldsta träbyggnad som är ifrån 1700-talet som ligger kvar på sin ursprungliga plats tillsammans med kyrkan Caroli. Österlånggatan 15 är det lilla trähuset med markiserna fanns P.J Petterssons Charkuteriaffär som grundades år 1897.
Nästa gata är Yxhammarsgatan där människorna står och i bakgrunden så ser man Norrvikens Garveri som senare blev Konstsilke och bakom syns Rya Åsar. När man sitter och tittar på en sådan här gammal bild så sitter man mer eller mindre och studerar den riktigt. Jag tycker det är intressant med dessa gamla bilder och roligt att se hur vår stad en gång har sett ut. Idag finns inga av dessa byggnader kvar som vi ser på bilden utan alla är rivna och ersatta med nya byggnader. Även gatan är omgjord man har gått ifrån kullersten till gatsten som är mycket jämnare. I dag ligger det ingen hästskit på våra gator som man ser på bilden. Det är synd att alla dessa gamla byggnader försvinner från vår stadskärna, det finns ju inte så många gamla träbyggnader kvar. Det är som jag tidigare har skrivit så måste vi bevara vår historia. Som de flesta vet så håller jag på med en klickbar karta där man ser gamla byggnader förr och hur det ser ut i dag. Har lagt upp en del punkter på kartan men måste ta en dag och åka till Borås och ordna lite nutidsbilder. Men det är som ordspråket” Rom byggdes inte på en dag” så det kommer nya punkter med bilder med jämna mellanrum när man har tid att sitta med det.
Har du gamla bilder på Borås eller om du ser att jag inte har en nytagen bild på den klickbara kartan så får du gärna maila mig på gamlaboras@murberg.se om du skulle ha en bild på hur platsen ser ut i dag

PDF-fil