Allégatan söder ut från Järnvägsgatan

Allégatan söder ut från Järnvägsgatan, en vacker och ståtlig gata genom centrum och den är fotograferad år 1927. Till vänster ligger kvarteret Balder och till höger ligger kvarter Aeolus, det var i detta kvarter som man byggde Folkets hus 1938–39. Andra byggnaden på höger sida byggdes omkring år 1900 och var uppfört i 3 våningar och vindsvåning. I denna fastigheten fanns bland annat Klädespressen, Kafé Rang och Larssons Mjölk & Matvaruaffär. När man rev denna byggnad är jag lite osäker på, det var när man byggde ut Folkets hus och jag tror inte att jag minns denna byggnad.
Här ser man hur Allégatan lutade åt väster och år 1928 började man att gräva ur Allégatan vid kvarter Balder för att jämna till gatan. Det var samma år som man byggde i kvarteret Apollo och det var den byggnaden som fick bestämma i vilken nivå som Allégatan skulle hamna. Det var ett stort jobb man gjorde på den tiden och med de arbetsredskap de hade. När man sitter och tittar på denna bild så tycker jag att det ser lite mysigt ut att man har gångvägen i mitten på gatan. Dessa träd som är med på bilden planterades efter sista stadsbranden år 1827. Men sedan när man hade lagt sista gatstenen så hade man planterat träd vid trottoarerna.

Så här såg det färdiga resultatet ut fast denna bild är fotograferad från Yxhammarsgatan mot Järnvägsgatan. Här ser vi även den färdiga byggnaden i kvarteret Apollo och Allégatan se jättevacker och dess små grönytor och nyplanterade träd. Jag tror att dessa träd är de samma som de sågade ner i början på 1990-talet tror jag det var. Men man ser vilken otrolig skillnad det blev på gatan och man gjorde hela Allégatan i etapper men det återkommer jag till fram igenom.

PDF-fil