Yxhammarsgatan västerut

Yxhammarsgatan väster ut från Sandgärdgatan runt år 1927. Första korsningen är med Sandgärdsgatan och den gatan skrev jag om ganska mycket förra veckan. Till höger ligger kvarteret Balder och alla dessa tre kvarteren är borta i dag och här finns Högskolan och Hotell Plaza. Kvarteret till vänster heter Embla och det lilla trähuset är också borta i dag och jag har för mig att begravningsbyrån Fonus ligger där i dag. Nästa gata som vi kommer fram till är Allégatan som man kan säga är Borås huvudgata. Allégatan går från Järnvägsgatan söder ut till Fabriksgatan och tidigare hette gatan Brunnsgatan. Gatan är en av de äldsta i Borås och nämns redan år 1683. Efter sista stadsbranden så breddades Brunnsgatan i öster med en husrad och trädplanteringen skedde år 1832 på initiativ av handlanden N. E Memsen och handlanden A. M Salmenius.
Yxhammarsgatan går från Nybroplan och upp till Sturegatan och hur namnet har kommit till är ovisst men förmodligen har gatan fått sitt namn efter Yxhammarstorget som för 1822 års stadsbrand låg vi Viskan mellan Tryckerigatan och Lilla Tvärgatan. ”Yxhammartorget” nämns år 1729 och även denna gata breddades med en husrad efter den sista stadsbranden. Här har man också planterat träd i omgångar under senare delen av 1800-talet. Träden väster om Allégatan togs bort omkring år 1940 och öster om Allégatan i början av 1990-talet.
Studera hur vacker denna gatan var en gång i tiden när man se dessa små gräsytor mellan gångbara och körbana. På bilden ser det ut att vara lugna gatan det enda man ser är ett par människor borta vid Allégatan, i dag här bilden helt annorlunda. Säga vad man vill men Borås var en vacker stad förr i tiden och som jag brukar säga att allt var inte bättre förr i tiden, utan det var annorlunda.

PDF-fil