Järnvägsgatan

Järnvägsgatan från Allégatan västerut ner mot Österlånggatan och järnvägen mellan Borås – Herrljunga, bilden är troligen fotograferad år 1927. Året efter så började man med det stora arbetet att jämna till Allégatan, i dag ser vyn lite annorlunda ut. I dag står det så kallade Kongresshuset på denna plats där den lilla träfastigheten står och den träbyggnaden är säkert byggd efter sista stadsbranden år 1827. I dag finns ingenting kvar längre utan allt är borta och även kullerstenen är borta och ersatt med gatsten. Den byggnaden som stod längst är den nere vid Konstsilke, i höger bildkant. Den försvann när man renoverade hela Simonsland och just i den byggnaden hade Konstsilke sitt kontor. Vet inte hur många gånger min far berättade att jag gick in i den dörren och sökte jobb och fick jobbet. Det är något som man inte kan göra i dag utan det ska vara CV och personliga brev med mera. Jag är ju just i den sitsen just nu och jämför jag på hur det var på 1980-talet så var det väldigt lätt att hitta jobb.
Åter till bilden den 16 april år 1920 beslöt Byggnadsföreningen att av Frans Björklund köpa in fastigheten Österlånggatan 1. Vid årsmötet 1928 framlade styrelsen ett förslag till nytt Folkets Hus och fick i uppdrag att lösa byggnadsfrågan. Vid årsmötet 1933 demonstrerade arkitekterna Jonsson och Lundberg ritningar och skisser, men inga kostnadsberäkningar kunde framläggas förrän vid årsmötet 1934. Årsmötet 1936 beslöt sätta igång byggnadsarbetet på hösten samma år, men stadsplanen för kvarteret var ej färdig. De kommunala myndigheterna önskade, att Byggnadsföreningen skulle förvärva mark av Varberg – Borås - Herrljunga järnväg, så att en öppen plats kunde ordnas framför Folkets hus fasad mot Järnvägsgatan, ty i annat fall skulle inte byggnaden kunna få den avsedda höjden av 7 våningar. Frågan avgjordes av Kungl. Byggnadsstyrelsen och den 12 mars 1938 godkändes och Byggnads A.-B. Oscar Ohlsons entreprenadanbud, vilket lydde på 755.000 för byggnaden. Den 21 mars 1938 togs det första spadtaget på tomten och hösten 1939 stod byggnaden färdig för inflyttning.

PDF-fil