Lilla Brogatan österut

Lilla Brogatan österut ifrån Allégatan, bilden är fotograferad år 1931. Fotografen står på Allégatan och kvarteret till vänster heter Slipner. Bilden är fotograferad innan man gjorde det stora arbetet på Allégatan för att plana ut gatan. I dag finns det inga av dessa byggnader kvar förutom det två översta på vänster sida. Byggnaden till vänster fick man bygga på en ganska så stor grund och sedan en stor trappa mitt på byggnaden. Denna kullerstensgatan som gick upp till Kungsgatan eller östra staketsgatan som den kallades för innan.


Denna bild fotograferade jag för några år sedan och här ser vi hur många byggnader som är borta i dag. Sedan är all kullersten utbytt mot gatsten och jag tror att man gjorde det i samband med det stora arbetet av Allégatan. I dag finns det bara en lite sträcka med kullstestensbelagd gata och den finns utanför Heimdals vårdcentral, Stengärdsgatan som går mellan Skolgatan och Södra Kyrkogatan.

Så här blev byggnaden i hörnet av Allégatan och Lilla Brogatan efter man hade sänkt gatan, så jämför man med den första bilden så ser man hur mycket man har sänkt Allégatan med. Det var inget litet arbete man gjorde och det tog några år innan hela gatan var färdig. Det är ett fantastiskt arbete man har gjort med det hjälpmedel som man hade att tillgå. Vilket arbete att bara att få hem denna gatstenen och likaså att lägga den på plats också. Det var en gemytlig miljö förr i tiden och när jag sitter och tittar på gamla bilder så blir nästan så att jag lever in i den miljön. Man vill veta allt om det hur människorna levde och hur de tyckte det var att leva på den tiden.

PDF-fil