Yxhammarsgatan - Allégatan

Korsningen Yxhammarsgatan – Allégatan innan man gjorde den stora sänkningen av gatan och då alla träden försvann på gatan. De träden hade man planterat efter den fjärde stadsbranden år 1827. Fotografen står på Yxhammarsgatan och blickar ner mot kvarteret Argus och till höger i bild så finns Lilla Tvärgatan som går ner till Nybrogatan till höger om träbyggnaden. Mera i höger bildkant var där som man sedan byggde Grand Hotell år 1928 samtidigt som man gjorde sänkningen av Allégatan. Som jag har skrivit tidigare i ett inlägg så var det byggandet av Grand hotell som satte i vilken höjd Allégatan skulle vara. Sedan tog man del för del av Allégatan, en del ställen sänkte man och en del ställen så höjde man Allégatan
Kvartetet Argus gränsar till Allégatan, Yxhammarsgatan, Österlånggatan och Lilla Tvärgatan och denna vackra fastighet byggde garanterat efter den sista stadsbranden år 1827 och var uppförd i 2 våningar och vindsvåning och källare. På 1940-talet så var det trädgårdsmästare Lars Gustav Hansson, Bulta Västergård som ägde fastigheten och han var född 1879 och gift 1906 med Gerda Svensson född 1886 och barnen Annie född 1907, Bertil född 1908, Sture född 1913 och Enar född 1915. Här fanns några butiker i denna fastighet, bland annat Kafé Nybron, Elin Petterssons Matsalar, Affärstjänst, Affärstrycket, T. H Hallin Eftr. cykelhandel med mera.
Man rev väl hela detta kvarter runt 1969 – 1970 tror jag det var och sedan fungerade tomten som parkeringsplats innan man byggde den byggnaden som står där i dag. Om jag inte missminner mig så var det arbetsförmedlingen som flyttade in där. Lite roligt att Lilla Tvärgatan finns fortfarande kvar inne i byggnaden och gatuskylten sitter kvar på Grand Hotells byggnad.
Vill samtidigt passa på att önska er ett gott slut och ett gott nytt år. År 2022 går jag in på mitt 7:e år som bloggare på Borås Tidning och snart har jag gjort 1400 inlägg om det gamla Borås.

PDF-fil