Gamla Epidemisjukhuset

Borås Kommun

Göteborgsvägen 99 och är uppförd år 1919 och om- och tillbyggd år 1937. Sjukhuset som var beräknat för 80 patienter togs i bruka den 1 juli 1919 och sedan om- och tillbyggnaden av observationspaviljongen och platsantalet ökades till 84. Utrustningen förbättrades för varje år som gick bland annat fick köksavdelningen 1938 med en stor elektrisk ugn, 1939 inreddes ett kylrum och kylskåp, 1940 fick man större elektriska golvkök. År 1942 ordnades skyddsrum i den större paviljongens källare och 1943 ändrades värmeförsörjningen från ånga till varmvatten. Det fanns 4 stycken avdelningssköterskor och ca 15 biträden och förste stadsläkaren Hans Carling.

Borås fick sitt första epidemisjukhus 1878 men 1919 kom en ny epidemilag som gjorde landstingen till huvudman för epidemisjukvården och 1950 blev det centralepidemisjukhus. Efter polioepidemin 1953 började man inse att man var tvungen att flytta vården av epidemiskt sjuka till centrallasarettet. Smittsamheten kunde bekämpas på ett effektivare sätt än tidigare och man var beroende av de tekniska resurserna som man hade tillgång till på lasarettet. Trots upprepade påpekande om hur angeläget det var att integrera infektionssjukvården med den övriga sjukvården dröjde det ända till 1985 innan infektionskliniken kunde flytta in i sina nya lokaler på sjukhusområdet

Fotodatum 20230305

Publicerad 20230613

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

292 Bilder