Gamla Merinos fabrik

Borås Kommun

AB Merinos grundades år 1891 av Gustaf Håkansson som var dotterson till Sven Erikson som startade Sveriges första mekaniska väveri i Rydboholm. Gustaf Håkansson grundade bolaget tillsamman med Emil Jagenburg. Företaget var det äldsta i landet av sin typ och således ett initiativ mot den vid den här tiden konkurrerande staden Norrköping. Samma år 1891 uppfördes en första fabriksbyggnad som troligt är ritad av Emil Jagenburg. De första åren sysselsattes 20-25 personer i väveriet. Företaget utmärkta sig genom sin tillverkning av lätta bomullstyger i ylle av så kallade Gera-Greiz typ, en tillverkning som företaget var först med i landet. Vide sekelskiftet hade verksamheten utökats och det egna färgeriet och appreturverket som tillsammans sysselsatte totalt 65 personer. Åren 1916-1920 genomförde en om-och tillbyggnader till en viss del beroende på att fabriken elektrifierades år 1916. Företaget såldes år 1929 och ingick därefter i Kilsundskoncernen och textilproduktionen avvecklades år 1965 i samband med en fusion mellan Kilsundskoncernen och Svenska Yllekoncernen då Saxylle Kilsund AB bildades.

Väveribyggnaden byggdes upp i två våningar år 1891 med brunröda tegelfasader. Byggnaden tillbyggdes möt söder och höjdes till tre våningar år 1916 efter ritningar av Lars Kellman. Byggnaden fick i samband med ombyggnaden ett för Lars Kellman kännetecknande formspråk med detaljrik mönstermurning och fönsterpartier samlade till gavlarna. I bottevåningen har gavlarna även tydligt utskjutande strävpelare. Byggnaden utnyttjades ursprungligen för vävning i två plan, efter utbyggnaden fanns väveri i två plan men på andra våning fanns även varpning, rullning, spolning och avsyning fanns på tredje våningen.  Den låga byggnaden är Borås äldsta bevarande shedtaksbyggnad som ursprungligen innehöll ett färgeri. Den röda tegelbyggnaden i ett plan uppfördes år 1891 men är senare tillbyggd vid flertal tillfällen. Mot norr tillkom en ny färgeridel som uppfördes i ett plan med shedtak år 1917 efter ritningar av Lars Kellman. Det har funnits ett rödslammat magasin som var uppfört år 1940 i trä i en våning. Byggnaden står på stolpar sannolikt beroende på grund av översvämningsrisken i närheten av Viskan.

Fotodatum 20230305

Publicerad 20230615

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

95 Bilder