Gamla Vitvaruindustrin

Borås Kommun

Olovsholmsgatan – Flemminggatan, byggnaden uppfördes för företaget AB Skinn som var verksam i byggnaden endast 2 år då man sedan gick i konkurs. Byggnaden är byggt 1920, det dominerande företaget i huset blev AB Vitvaruindustrin som grundades av Ernst Hjalmar Johannesson. År 1926 flyttade man in i denna byggnad vid Vennerbergsplatsen. Fabriksbyggnaden kom i folkmun att döpas till Vitvaruindustrin, även fast det fanns andra företag i byggnaden. Biklden är troligen fotograferad år 1933.

Företaget var inriktat på damunderkläder, skyddsrockar, klänningar, pyjamas m.m. Under sin storhetstid hade man mer än 500 anställda, Vitvaruindustrin lades ner i slutet av 1950-talet. Fabriksbyggnaden uppfördes ursprungligen i 2 ½ plan samt höga fönster försedd med källarvåning. Den ritades av Albin Lönnqvist år 1917 men uppfördes först år 1920. Byggnaden har förändrats en del genom åren, speciellt 1955 då man genomförde en renovering, en ny hiss tillkom i vinkeln in mot gården. Vid detta tillfälle byttes också de ursprungliga småspröjasade fönstren mot T-postbågar.

Byggnadens fasad var ursprungligen putsad men vid en genomgripande om- och tillbyggnad mellan 1979-1980 förändrades huset radikalt. Man byggde på en våning utmed Olovsholmsgatan, samtidigt som den gamla vindsvåningen byggdes bort. Även vindsvåningen mot Vennerbergsplatsen förändrades totalt när en tredje våning skapades och sedan kläddes in i plåt.

Fotodatum 20230305

Publicerad 20230617

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

29 Bilder