Gamla byggnader i Skara

Skara Kommun

Skara är en av Sveriges äldsta städer och var viktig genom det vägmöte centralt i landskapet som staden kom att liggavid. Staden låg också vid en gammal tingsplats (Götala) och fick dessutom ännu större betydelse som biskopssäte iSkara stift. Skara stift var först ett vidsträckt missionsstift med Skara som centrum, men senare efter kristnandet blevSkara istället en viktig kyrklig medelpunkt med bland annat två kloster. Flera viktiga möten hölls i Skara, exempelvisdet stora svenska rådsmötet i juli 1326 och det svensk-dansk-norska rådsmötet i januari 1458. Svenska kungarvistades i staden tidvis, och söder om staden låg ett befäst slott, Gälakvist . Skara har flera gånger härjats av brand ochhärjningar under krigen mellan Sverige och Danmark. Den sista branden av större omfattning var år 1719.

Namnet Skara, civitas Scarane (bestämd form plural) på 1070-talet, är som namnet uttalas idag egentligen en pluralform i genitiv (många ortnamn är pluralformer) och är besläktat med orden "skära" och "skåra". Det syftar på en eller flera nedskärningar i terrängen mitt iSkara eller i dess närhet. Hur stort område namnet ursprungligen syftade på är ovisst. Det kan syfta på de små åarna Dofsan och Afsen genom staden. Dofsan straxnorr om stadens centrum (norr om domkyrkan och Stifts- och landsbiblioteket) ligger mycket riktigt i en liten sänka. Men det kan också syfta på andranedskärningar, såsom ravinerna vid Dofsan och Tvetabäcken norr om staden. En av dem ligger inte så långt från ett bostadsområde i nordvästra delen av staden.

Vill du läsa mer om Skara, klicka här.

 

Fotodatum 20220615

Publicerad 20230613

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

154 Bilder