Rydboholmsbolagets gamla skorsten

Borås Kommun

Till den ursprunliga fabriksanläggningen från 1834 hörde en hög, helt fristående, skorsten i tegel och natursten. Vid tidigt etablerade textilindustrier var det vanligt att skorstenarna placerades fritt på en höjd i närheten av anläggningen på det sätt som vi kan se i Rydboholm. Ett bevarat exempel på en fristående skorsten finns nedströms Viskan vid spinneriet i det närliggande samhället Rydal. I Rydboholm återstår idag endast skorstensfundamentet samt delar av den långa, murade rökgång som ledde från fabriksanläggningen upp till skorstenen.

Källa: Skylt på platsen

Fotodatum 20240319

Publicerad 20240328

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

20 Bilder