Gånggrift i Luttra

Falköpings Kommun

 

Gånggriften i Luttra är en av länets och även landets bäst bevarade gånggrifter.  Den har bland annat en takhäll i ursprungligt läge. Liksom de flesta gånggrifter är den omgärdad av en hög. Högen har en diameter på 18 meter och en höjd på 2 meter. Den fyra meter långa gången löper ut från kammarens östra sida. År 1863 undersöktes gånggriften av Bror Emil Hildebrand som genom att flytta gavelhällarna, kunde konstatera att stenkammaren var hårt packad med jord och mindre stenar. Förutom ben efter gravlagda människor fann man bland annat lansspetsar av ben och flinta, pilspetsar av flinta, bennålar samt hängen  av ben och djurtänder i fyllningen. Hildebrand uppskattade mängden individer, vars ben blivit deponerade i Luttra gånggrift, till fler än 100 stycken. 30 meter åt nordväst finns ytterligare en gånggrift. Denna har en stenkammare med måtten 14 gånger sju meter och är ca en halv meter hög. Den ligger i en övertorvad det vill säga övervuxen stensättning. Av den två meter långa gången som löper ut från kammarens östra sida återstår två hällar, en på vardera sida om stenkammarens mynning.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6447492, Y 1368240

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder