Gånggrift i Vårkumla

Falköpings Kommun

 

Gånggrifterna i Vårkumla ligger väl synliga uppe på ett åskrön omgivna av åkermanr. Platsen är väl vald med vacker utsikt över landskapet och platåbergen. Den ena av gånggrifterna är en av länets största och ett av takblocken beräknas väga 16 ton. Den ena gånggriften ligger i en övertorvad stensättning, möjligen en naturlig kulle som är cirka 20 meter i diameter. Kammaren i stensättningens mitt är 12 x 2,5 meter. På långsidorna finns tre respektive två synliga hällar. I söder finns en gavelhäll som också kan vara en nedrasad takhäll vilka är två till tre och en halv meter stora. I östra delen av kammaren är en nyckelsten på vilken det vilar ett takblock. Längs den förmodade gången finns inga hällar kvar. Tio meter sydväst om graven finns ytterligare en gånggrift, den ligger i en cirka 14 meter bred övertorvad stensättning. Kammaren i stensättningens mitt är 6 x 3 meter. Längs västra långsidan är tre hällar och längs den östra två. Över kammaren ligger två takblock vilka är 2 x 1,5 meter respektive 4 x 2,5 meter. Det ena blocket är nerdrasat. I östra delen av kammaren finns det en nyckelsten på vilken det största blocket vilar. På gången sidor finns två respektive en häll. Gångens hällar är bara synliga till en mindre del ovan jord.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6442015 Y 1369197

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder