Gingri Kraftstation

Borås Kommun

År 1916 byggde Spetsfabriken en kraftstation strax nedströms sin fabriksanläggning. Dammen för fabriken och kraftstationen var gemensam, drivvattnet till kraftstationen tillfördes genom en kraftig trätub med stålband som man senare byttes ut mot en ståltub. Strax utanför kraftstationsväggen fanns ett svalltorn för att förhindra att vattnet vid hastigt turbinfrånslag skulle översvämma maskinsalen. Att man valde att bygga denna kraftstation var på grund av bränslebristen under första världskriget vilket gjorde angeläget att öka tillgången på elkraft. Turbineffekten var på 130 HK och generatoreffekten 100 kW. Från denna kraftstation på börjades elektrifieringen av Gingri och Fristads samhälle med närliggande område, 10 kW ledningsnät kom att omfatta också Vänga, Tämta, Borgstena och Rångedala socknar. Det dröjde ända fram till år 1937, innan tillskottskraft från Trollhätte kraftverk behövde tillföras. En kraftledning för 30 000 volt byggdes då från Sjömarken till Gingri och kraftstationen togs ur bruk i slutet av 1960-talet.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder