Gränsmärke Borås 1:1

Borås Kommun

 

Gränssten av gråröd granit ca 1.75 meter hög, triangulärt tvärsnitt.Inskrift på den plana sidan mot Ö:

TORPA

W-G

Inskrift på den plana sidan mot SSV:

SAND

HULT

W-G

B-J

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater X 6402629, Y 1324741

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder