Gravfält i Od

Herrljunga Kommun

 

Gravfältet vid Stenslyckorna. Höjden är en plats som för mer än 1500 år sedan började användas som gravfält.  Sannolikt var detta ett gravfält som en gång tilhörde en eller flera gårdar i omgivningen. Gravfältet är från järnåldern  det finns 16 gravhögar och 27 runga stensättningar. Stensättningen är en gravtyp som förekommer under hela  järnåldern. Gravhögar däremot blir vanliga först under yngre järnåldern. Sättet att begrava har inte varit detsamma under  vår förhistoria. I början an järnåldern sker efter hand en övergång, från jordbegravning till att den döde bränns på bål.  Med sig på gravbålet fick man med sig personliga tillhörigheter som kläder och smycken, redskap och vapen.  Efter likbålet lades de brända resterna i en lerkruka eller ask tätad av harts, dvs en slag kåda. Det förekom också att ingen  behållare användes. Över gravgömman kunde en hög anläggas. Att fornlämningar i området runt Ods kyrka har varit  känt länge. På Od Nordgårdens ägor fann man år 1706 urnor, aska, svartmylla och brända ben. De kom från gravar som skadats  av uppodling. Runt 1750 berättas att det fanns ättehögar vid kyrkan och att det strax norr om kyrkoherdebostället fanns ett litet gravfält beläget i moränmark. Vid lilla Backgården fanns man 1936 förutom brända ben och krukskärvor också  slaggklumpar och järmföremål såsom spänne, spik, nit och en nyckel. En av högarna var enligt folk- traditionen ett känt tillhåll för lyktgubbar! Stenslyckan var förr en stor inhägnad ängsmark med bok- och ekskog och trots att marken är rik på sten finns här spår efter gamla åkrar.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6427397, Y 1344883

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder