Gravfält & Hålvägar i Timmele

Ulricehamns Kommun

 

På den här platån ovan Ätran ligger ett drygt 200 x 100 meter stort gravfält en bit bort i från rastplatsen. Gravplatsen har bl.a gravhögar från järnålderns senare del (500 f Kr - 1050 e Kr). Det ser ut som låga kullar vid platåns sydöstra del och där finns också runda, flacka stensättningar som kan vara något äldre. Gravfältet vid Ätran kan ses som ett bygdegravfält där delar av befolkningen samlats. Gravfältet är ett av flera järnåldersgravfält i trakten. De fyra hålvägarna leder ner till vadstället över Ätran. De är upp till 4,5 meter djupa och ibland 10 meter breda. Vägarna är en del av den urgamla ridvägen längs Ätradalen. Människor har följt vattendragen från kusten in i centrala Västergötland i tusentals år. Vid Timmele var ån lätt att vada över vilket gjorde det möjligt att ha kontroll över transporter och resande. Timmele by växte upp runt vadstället och strax intill ligger kyrkoplatsen. Här låg även häradets tingsplats vilket visar att orten tidigt var betydelsefull. Ridvägen var så viktig att den gav namn åt hela häradet, Redvägs härad. En som kan ha färdats här är munken Askar. År 820 for han landsvägen österut till Birka för att grunda en kristen församling. Några århundraden efter Anskar kom pilgrimerna. De var på väg till Olav den heliges grav i Nidaros i Trondheim. Ridvägen längs Ätran anslöt till medeltidens Eriksgata, den färd runt riket som den nya kungen måste göra. På 1500-talet tillät Gustav Vasa att ridvägen användes för handel och transporter över gränsen till danska Halland. Den gamla gränsen mot Danmark - Norge som gick i närheten innebar att krigshärar också dragit fram genom bygden.

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater X 6417044, Y 1359171

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder