Gravfält Bjurum 10:101

Falköpings Kommun

Gravfält, 250x25-50 m bestående av ca 95 fornlämningar. Dessa utgöres av ca 33 högar, ca 60 rundastensättningar och 2 treuddar. Högarna är 5-15 m diam (vanligen 6-8 m) och 0,5-1,5 m h. I ytan enstaka stenar 0,1-0,4 m st. Några har tendens till kantränna. Ca 6 har avplanad topp och ett par har obetydliga grop ar i ytan. Stensättningarna är 3-9 m diam (vanligen 4-6 m) och 0, 1-0,4 m h. Övertorvade med i ytan enstaka stenar 0,1-0,4 m st, i några fall enstaka intill 0,7 m st. Ett fåtal har tendens till kantränna. Ett par av de större har plan yta, i övrigt är de svagt välvd och flera är högliknande. Treuddarna är 7-8 m sida (båda 38 0, 110 och 240cg)och 0,2 m h. Övertorvade med i ytan enstaka ste nar. Möjligen finns ytterligare 2 treuddar, som dock kan vara skadade rundastensättningar. Flera fornlämningar i kantpartierna är skadade av äldre odling, som i V gått upp på åsens slänt. Inom S delen är en f d torptomt med husgrund och omgiven av en stengärdesgård, som med säkerhet förstört ett antal fornlämningar. I N delen är några fornlämningar överlagrade av en stengärdesgård till en odling, som eventuellt kan ha förstört fornlämningar. I sydligaste delen finns 3 otydliga rester, som genomskurits av ett grustag. Till större delen dock välbevarat och väl synligtgenom betes gång. Beväxt med ett par oxlar samt spridda enbuskar. b) Hög, 7 m diam och 0,7 m h. Ca 2 m i SSV bortskuret av vägslänt. I skärningen syns några 0,2-0,5 m st stenar. Något avsläntad i ytan mot S Ö. 1 m NV om 1 är: stensättning, rund,5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med tuvig yta.

Källa Riksantikvarieämbetet

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

Koordinater N 6462187, O 1361448

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder