Gravfält Eke

Vara Kommun

 

Gravfältet består av 1 hörn, 2 kvadratiska och en 1 rektangulär stensättning, 3 skeppsättningar, 7 domarringar,  12 resta stenar och 4 klumpstenar. Det är inte utgrävt men i kanten av det närbelägna grustaget har man iakttagit boplatsrester. Gravfältet har utgjort begravningsplats för befolkningen i en närliggande gård eller by. Ofta valde man en i landskapet markerad höjdsträckning som här. Att gravarna ligger på slänten av höjdsträckningen kan tyda på att gravar på själva knönet har förstörts genom grustäkt. Dessa hade troligen i så fall ingen markering ovan jord. Alla anläggningar markerar gravar. Domarringar har fått sitt namn av att de ofta av traditionen knutits samma med gamla tingsplatser, De är mycket vanliga i Västergötland.  Gravfält som det här med olika  typer av gravar tillhör vanligen järnålderns mellersta del (Kr f - 800 e Kr). Gravar utan markering ovan jord är vanligen äldre (500 f Kr - Kr f) De döda har oftast bränts på bål varefter de brända benen lagts i ett lerkärl eller i en hantstärad träask tillsammans med smycken, redskap och vapen.

Källa Riksantikvarieämbetet

 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

11 Bilder