Gravfält Gingri

Borås Kommun

 

Gingri ligger uppe på en hög åsrygg, eller drumlin, i en bred dalgång mot Viskan. Gårdarna och fornlämningarna följer byvägen som löper längs åsen. I åkerkanten vid Bredgården i Gingri finns ett stort bronsålderröe. Intill den gamla kyrko- gården några hundra meter västerut ligger ett gravfält från järnåldern. Men människor vistades här redan på stenåldern. Det visar de flintredskap och lämningar efter redskapstillverkning man har funnit på åsen. Bara några meter intill den gamla begravningsplatsen finns också uppgifter om att det funnits ett röse med en hällkista i, som nu är bortgrävd. Gravfältet ligger utsträckt längs den smala åsryggen, den är ungefär 200 meter lång men bara omkring 30 meter brett. Det innehåller cirka sextio fornlämningar, tolv högar och 48 runda stensättningar. Gravarna är upp till 10 meter i diameter. Delar av gravfältet har skadats av grustäkt. Det finns uppgifter att man vid en utgrävning år 1870 fann en oval spännbuckla, bronsspänne och en räfflad järnring med torshammare.

Källa: Riksantikvarieämbetet 

Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt lag

 

Koordinater: 57.808661, 13.046328

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

24 Bilder